O nás

Centrum alternatívnej medicíny SUJOK

Náš kvalifikovaný terapeut, ktorý získal svoje vedomosti pod dohľadom MUDr.Saidovej a MUDr.Kalinovej s dlhodobou praxou 22 rokov je našou zárukov kvalitného výkonu.
Spojenie dlhoročnej praxe lekárov ústavu s našmi prevzatými tisícročnými skúsenosťami a poznatkami východnej medicíny vytvára komlex liečebných procedúr, ktoré nájdete v kapitole ponuka.