Terapia SU JOK

„Ľudské telo je formou života, maličkým, veľmi dobre vyladeným vesmírom. Z tohto dôvodu má všetky potrebné funkcie, aby mohlo udržať život a v prírode existovať ako ucelená jednotka“.

To sú slová kórejského vedca, profesora Park Jae Woo, autora metódy terapie Su-jok.

Názov su-jok (čítaj su-džok) pochádza z kórejčiny, pričom su znamená ruka (od prstov k zápästiu) a jok znamená noha (od prstov po členky). Jedná sa o liečebnú metódu s vysokou účinnosti, bez použitia chemických liečiv a ktorú môžu používať lekári aj široká laická verejnosť. Pri tejto metóde pôsobíme na ruky a nohy. Na nich sa nachádzajú miesta, ktoré zodpovedajú všetkým orgánom a častiam tela. Ruky a nohy sú ako zvláštne riadiace pulty, vytvorené preto, aby človek mohol sám udržiavať svoje zdravie.

Terapia Su-jok je založená na základe systému podobnosti. Naše ruky a nohy sa podobajú nášmu telu. Telo má centrálna časť – trup a päť vystupujúcich časti – hlavu a štyri končatiny. Ruky a nohy majú podobnú stavbu, majú centrálnu časť a päť prstov. Dajme ruky vedľa tela dlaňou dopredu s prstami smerujúcimi nadol. Keď stojíme, naše nohy akoby boli vnútri a ruky zvonku. Preto malíčky a ukazováky zodpovedajú rukám, prostredníky a prstenníky predstavujú nohy. Hlava smeruje na opačnú stranu než končatiny, tak ako palec na ruke je postavený proti štyrom prstom. Preto palec predstavuje hlavu s krkom. Trup zodpovedá dlani, najväčšie a najmenej pohyblivé časti ruky. Podobnosť sa prejavuje aj v počte častí. Horné a dolné končatiny sa skladajú z troch častí, rovnako ako ukazovák až malíček, ktoré majú tiež tri častí. Palce sú širšie a kratšie ako ostatné prsty a majú dve častí, podobne hlava s krkom, dve častí, sú širšie a kratšie než ostatné končatiny.

Táto podobnosť je znázornená na nasledujúcom obrázku:

sujok

Na rukách a nohách sa teda nachádzajú sústavy bodov a zón podobnosti ku všetkým orgánom a častiam tela. Telo a jeho systémy podobnosti na seba neustále vzájomne pôsobia. Pri ochorení sa z chorého orgánu vyšle signálne vlna do všetkých bodov podobnosti a body sa stávajú bolestivými. Na bolestivé body môžeme pôsobiť tlakom, špeciálnymi magnety, lepíme na ne stimulátory, farbíme je, pôsobíme teplom a lekári používajú aj malé ihličky. Stimuláciou príslušného bodu vzniká elektromagnetická liečivá vlna, ktorá má harmonizačný účinok na chorý orgán. Liečebný princíp spočíva v naštartovaniu autoregulačného procese, ktorý má každý živý organizmus v sebe zakódovaný.

Prof. Park metódu Su-jok s úspechom používal pri liečení chorôb z ožiarenia na Ukrajine po černobyľskej katastrofe. Tým vznikol o ňu záujem a metóda sa začala šíriť po celom svete. V roku 1991 prof. Park metódu Su-jok nechal licenčne zaregistrovať v Londýne. Vo viac ako 40-tich krajinách sveta bolo vyškolených mnoho ľudí. Česká asociácia lekárov akupunkturistov prijala Su-jok ako akupunktúrne disciplínu.

Hlavné prednosti terapie Su Jok:

Vysoká účinnosť

Pri správnom použití sa výrazný účinok dostavuje často už za niekoľko minút, niekedy aj sekúnd.

Úplná bezpečnosť

Úplná bezpečnosť. Tento liečebný systém vytvorila sama príroda, človek ho len objavil, a preto je bezpečný. K vyliečení dôjde stimulácii príslušných bolestivých bodov. Nesprávne použitie nikdy človeku neuškodí, jednoducho nie je účinné.

Všestrannosť

Touto metódou možno liečiť ktorúkoľvek časť tela, akýkoľvek orgán, ktorýkoľvek kĺb atď.

Ako postupovať:

  1. kontaktujte naše centrum SUJOK emailom alebo telefonicky, následne Vám bude potvrdený termín návštevy nášho centra.
  2. Po prichode k nám sa Vás ujme kvalifikovaný terapeut.
  3. Diagnostika
    1. diagnostika: energetickonumerologický rozbor, Akabaneho test
    2. procedúra: CLSS, SUJOK
    3. odporučenie dalších možností, procedúr z ponuky Kúpeľného ústavu E.F.Scherera